Szkolenia z prawa pracy dla pracowników

HR

W ubiegłym tygodniu rada nadzorcza spółki zatwierdziła plan naprawczy zaproponowany przez zarząd. Plan ten zakłada między innymi restrukturyzację zatrudnienia w spółce. Zarząd za wszelką cenę chciał uniknąć przymusowych zwolnień i zatrudniania nowych pracowników. Dlatego zorganizowano spotkanie z pracownikami, podczas którego prezes zarządu zaproponował tym, którzy mają uprawnienia do otrzymania emerytury, program dobrowolnych odejść.

Osoby, które zdecydowały się na odejście z pracy otrzymają kilkumiesięczne odprawy. Większość pracowników, którzy podjęli taką decyzję, to pracownicy działu kadr i płac. Z tego powodu powstała konieczność przeniesienia do niego pracowników z innych działów. Od nowego miesiąca w dziale kadr i płac będzie pracowało trzech pracowników, którzy dotychczas wykonywali swoją pracę w dziale księgowości i rachunkowości. Wszystkie te osoby mają wykształcenie wyższe, ale żadna z nich nigdy nie wykonywała żadnych obowiązków związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, dlatego zostaną oni wysłani na kurs prawa pracy.

Wspomniany wyżej kurs będzie trwał siedem dni, w tym czasie jego uczestnicy mają poznać podstawy prawa pracy niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków w dziale kadr, w szczególności dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej dla potrzeb pracodawcy, w tym akt osobowych, naliczania urlopów, prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy. Kurs ten zakończy się egzaminem. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły w całym kursie i pozytywnie zdadzą ten egzamin otrzymają certyfikat potwierdzający uprawnienia do wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem spraw kadrowych.

Prowadzenie spraw pracowniczych odgrywa bardzo istotną rolę w każdym zakładzie pracy, dlatego zarząd uznał, że pracownicy powinni uczęszczać jeszcze na szkolenia prawa pracy organizowane w naszym mieście przez różne instytucje szkoleniowe. Szkolenia te prowadzone są zwykle przez profesjonalnych prawników, którzy na co dzień specjalizują się w prawie pracy. Uczestnictwo w tego rodzaju szkoleniach jest niezbędne nawet dla osób, które pracują w kadrach już wiele lat, ponieważ przepisy prawa pracy bardzo często ulegają zmianom, a prawidłowe wykonywanie obowiązków wymaga znajomości aktualnego stanu prawnego.

Wszystkie szkolenia i kursy zostaną w całości sfinansowane przez pracodawcę, a zatem pracownicy nie będą musieli ponosić żadnych dodatkowych kosztów i uzyskają dodatkowe uprawnienia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*