Prace dyplomowe nie mogą być plagiatami

glasses-983947_1920

Do ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia nie wystarczy samo zdanie wszystkich egzaminów końcowych. Studenci muszą także napisać pod kontrolą swojego promotora pracę dyplomową na zadany temat, ściśle związany ze studiowanym kierunkiem. Materiały do pracy dyplomowej szuka się zwykle w bibliotece uniwersyteckiej i w internecie. Musi to być bibliografia naukowa, najlepiej firmowana znanymi nazwiskami, uznanymi naukowcami z danej dziedziny.

Typowa praca licencjacka czy magisterska jest w formie pisemnego opracowania liczącego zwykle około kilkudziesięciu stron. Pamiętać należy, że istotne są tam dane do pracy licencjackiej. Może to być czysto teoretyczne opracowanie lub zawierać opis przeprowadzonych eksperymentów czy obserwacji. Studenci kierunków artystycznych wykonują swoje prace dyplomowe w formie projektów.

http://www.danedlastudenta.pl/
http://www.danedlastudenta.pl/

Pisemne prace dyplomowe mają sformalizowaną, ściśle określoną strukturę. Parce muszą zawierać wprowadzenie do tematu, muszą mieć sformułowany cel pracy, opis sposobu realizacji celu i zakończenie. W pracy muszą być dobrze sformułowane wnioski, spostrzeżenia. Korzystając z naukowej bibliografii nie można „żywcem” kopiować tekstu. Można cytować autora tylko ściśle określoną ilość razy. Każda gotowa praca dyplomowa jest sprawdzana na uczelni przez program anty- plagiatowy.
Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej praca musi być zrecenzowana przez promotora i recenzenta. Pozytywna recenzja pracy i zdanie egzaminu dyplomowego- licencjackiego upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata. Oprócz pracy dyplomowej licencjackiej są też prace dyplomowe magisterskie, prace inżynierskie, prace doktorskie i prace habilitacyjne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*