Bezpieczeństwo i higiena pracy

bhp

Praca na budowie to zajęcie niebezpieczne, wymagające olbrzymiej dawki ostrożności i staranności. Wiąże się z nią wiele zagrożeń, wynikających chociażby z przymusu pracy na wysokościach czy z przenoszeniem ciężkich rzeczy.


Niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie pracownika do pracy. Nazywa się to szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie bhp. Ma ono na celu przygotować pracownika do zagrożeń, które płyną z wykonywanych przez niego czynności, a także nauczyć go radzić sobie z nimi. Jest ono niezbędne, aby bez wyrzutów sumienia dopuścić kogoś do pracy np. z zastosowaniem ciężkiego sprzętu.

bhp
Jednakże co obejmują szkolenia bhp w swoim programie? Przede wszystkim informuje o czynnościach, które należy podjąć podczas zagrożenia pożarowego, bądź innych sytuacji kryzysowych, omawia zasady, jakich pracownik musi przestrzegać (np. noszenie kasku czy kamizelki odblaskowej), a także przygotowuje do bezpiecznego używania udostępnionego mu sprzętu.
Niezwykle ważnym punktem programu są szkolenia z pierwszej pomocy. To nieodzowny element zajęć, na który powinno położyć się możliwie jak największy nacisk. Wszak może to uratować komuś kiedyś życie. Obejmują one zachowanie się podczas omdleń, resuscytację krążeniowo-oddechową a często są też połączone z praktyką.
Jak widać, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle ważnym elementem przygotowania do pracownika do pracy. Powinno być obowiązkowym punktem programu przy rekrutacji. Od tych zasad może zależeć czyjeś życie, dlatego nie należy na nim oszczędzać.

Więcej o BHP znajdziesz na stronie BHP Center

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*